ZASADY I WARUNKI

Strona internetowa www.docfinder.pl jest własnością firmy DOCFINDER GMBH z siedzibą w Hietzinger Hauptstraße 50, 1130 Wiedeń, Austria. Dostęp do tej strony internetowej (www.docfinder.pl) i korzystanie z jej usług podlega niniejszym zasadom i warunkom. Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik zgadza się na wszystkie warunki bez żadnych wyjątków i zastrzeżeń. Informacje zawarte na stronie internetowej www.docfinder.pl są jedynie formą niezobowiązującej pomocy dodatkowej. Nie stanowią one diagnozy ani zaleceń dotyczących leczenia, ani nie zastępują kontaktu między użytkownikiem naszej strony internetowej a jego lekarzem. Marka DOCFINDER jest zastrzeżonym znakiem towarowym. Wszelkie inne znaki towarowe, logo, zdjęcia lub filmy wideo, które pojawiają się na stronie internetowej www.docfinder.pl należą do firmy DOCFINDER GMBH lub osób trzecich.

OŚWIADCZENIE O PRAWACH PODMIOTOWYCH

Cała treść niniejszej strony internetowej jest własnością firmy DOCFINDER GMBH lub odpowiednich usługodawców. Jest ona chroniona prawem krajowym i międzynarodowym, strzegącym patentów i własności intelektualnej. Ochrona ta obejmuje skład, produkcję, projekt, konfigurację, oprogramowanie, tekst, grafikę, logotypy, ikony, obrazy, filmy i funkcje audio itp. Użytkownik tej strony internetowej zgadza się przestrzegać tych praw i zobowiązuje się nie kopiować treści strony internetowej, ani jej nie powielać, modyfikować, przekazywać, rozpowszechniać, publikować lub wyświetlać. Ponadto, zobowiązuje się on do powstrzymania się od wszelkich działań, które mogłyby wpłynąć na prawa DOCFINDER GMBH lub innych usługodawców, w szczególności ich prawa własności intelektualnej na tej stronie internetowej.

KLAUZULA ZRZECZENIA

Strona internetowa firmy DOCFINDER GMBH jest stale rozbudowywana, ulepszana i poprawiana. Firma DOCFINDER GMBH dokłada wszelkich starań, aby zapewnić jej niezawodne funkcjonowanie i publikować na niej tylko niezbędne informacje. Strona ta może jednak zawierać nieścisłości lub błędy techniczne, które mogą chwilowo utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niej. Funkcjonowanie strony internetowej jest oparte na zasadzie dobrowolności i może być wstrzymane lub przerwane w dowolnym momencie. W związku z tym firma DOCFINDER GMBH nie może w sposób dorozumiany ani wyraźny zagwarantować działania strony internetowej lub treści, informacji, oprogramowania, materiałów albo produktów na odnośnej stronie. Firma DOCFINDER GMBH nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez użytkowników z tej strony internetowej ani jej zawartości. Firma DOCFINDER GMBH nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność i/lub precyzję danych bądź informacji zawartych na tej stronie internetowej. Firma DOCFINDER GMBH nie ponosi odpowiedzialności za zawartość strony internetowej.

ZMIANA WARUNKÓW

Firma DOCFINDER GMBH zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym momencie. Korzystanie z witryny po zmianie regulaminu oznacza, że użytkownik akceptuje tę zmianę.

PRAWO WŁAŚCIWE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW

Niniejsze warunki podlegają prawu austriackiemu. Użytkownik zgadza się, że wyłączna właściwość sądu obejmuje siedzibę firmy DOCFINDER GMBH (1130 Wiedeń, Austria) w przypadku wszystkich sporów związanych z korzystaniem ze strony internetowej lub interpretacją, zgodnością lub naruszeniem niniejszych warunków i ich konsekwencji.

DEFINICJA PRAWNA POJĘĆ

Zasady i warunki są integralną częścią niniejszej strony internetowej. Jeśli części niniejszego tekstu nie są (już) zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, ważność pozostałych części niniejszego dokumentu nie ulegnie zmianie. Warunki i zasady stanowią integralną część niniejszej strony internetowej. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Zasad i Warunków jest nieskuteczne lub niewykonalne, postanowienie to zostanie zastąpione postanowieniem skutecznym i wykonalnym, które jest najbliższe celowi pierwotnego postanowienia. Pozostała część warunków jest bez zmian i pozostaje w mocy.